Histórico
  Diretoria
  Comissões
  Prêmio Takemto
  Revista
  Publicações
  Localização
  Associe-se / anuidade
  ContatoMEMBROS DO JURI PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS AO CONCURSO LITERÁRIO TAKEMOTO
2013 / 2014

 

1 – TANKA:
 IKUKO ONODERA, TAKI YURIKA E MISAKO KOIKE

2 – SHOOSETSU:
MASAO DAIGO, NAKATA MICHIYO E TORU NOMIO

3 – HON-YAKU ( CONTO EM PORTUGUÊS PARA JAPONÊS ):
AKIKO KURIHARA, MATSUBARA LEIKO, MEIKO SHIMON E GENY WAKISAKA

4 – ZUI-HITSU:
NiSHIO KATSUNORI, SAYURI SAITO E ISHII KEIKO

5 – SHII:
TERUO HAMADA, MAJIMA AKIKO E NISHI TOMOKO

6 – HAIKU:
KOSAI SAOKO, MASASUKE MASHIMA E HISAKO TOMISHIGUE

7 – SENRYU:
SADAKO KAKISHIMA, KAMIGUTI IPPO  KAERU IMADATI

8 – HAI-CAI:
EDSON KENJI IURA E TERUKO ODA

9 – POESIA TEMA LIVRE:
YOJI FUJYAMA, EUNICE ARRUDA E EDSON KENJI IURA

10 – CONTOS:
SUMIKO NISHITANI IKEDA E KASUKO HIRATA

11 – HONYAKU ( CONTO EM JAPONÊS PARA PORTUGUÊS )
MEIKO SHIMON, NEIDE NAGAE, ANDREI CUNHA E NINOMIYA SÔNIA